Obchodní podmínky

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce http://www.martinmartinec.cz Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej online produktů, kruzů a ebooků. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Martin Martinec, se sídlem Filipova 15, 635 00 Brno, IČ: 02128802,  Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej online kurzů a ebooků, dle specifikace jednotlivé objednávky. Kupující si může vybrat jednu ze dvou či více variant kurzu podle nabídky dané prodejní stránkou a stránkou s objednávkou, lišících se obsahem, rozsahem, příslušenstvím i cenou. Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://martinmartinec.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu přihlášky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb v konečných cenách. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Článek IV. – Forma a způsob platby

a) Platba jednorázová je platbou celé ceny na základě odeslání objednávkového formuláře.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem.

Článek V. – Dodací podmínky

Všechny produkty nabízené na stránkách www.martinmartinec.cz

z jsou elektronického charakteru a jsou doručovány pomocí elektronické pošty. O přesných termínech doručení jste vždy obeznámeni vždy v popisu konkrétní služby.

Článek VI. – Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v průběhu 12 měsíců od doručen služby. Všechny produkty mají vzdělávací charakter.V případě nespokojenosti kupujícího s produkty ve lhůtě 12 měsíců dne doručení, má kupující nárok na základě e-mailové žádosti odeslané na e-mailovou adresu martin.martinec.cz@gmail.com z žádost o vrácení celé doposud uhrazené částky nazpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

Článek VII. – Záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 60 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: martin.martinec.cz@gmail.com s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Článek VI. – Ochrana osobních údajů

Prodávající Martin Martinec se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího Martin Martinec jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na stránce ochrana osobních údajů.

Článek IX. – Ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

Napište komentář

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Jméno
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...