Monopoly a obří korporace vytvářejí příležitosti – Wallace D. Wattles

Uvědomuji si, že existují lidé, kteří získali obrovské množství peněz na základě činnosti, které jsou v přímém protikladu s výše uvedenými odstavci(tvořivá úroveň) a rád bych to doplnil vysvětlením. Jedinci tohoto typu, kteří nesmírně zbohatnou, tak někdy činí díky své neobyčejné schopnosti obstát na soutěživé úrovni a někdy nevědomě spojí se Substancí v Jejím velkém úmyslu povznést lidstvo k lepšímu. Rockefeller, Carnegie, Morgan a jiní byli nevědomky zástupci Nejvyššího  v nezbytné činnosti systemizovat a organizovat produktivní mysl. Jejich práce v konečném slova smyslu přispěje bohatšímu životu všech. Ale jejich dny jsou téměř u konce. Zorganizovali výrobu a brzy je nahradí spousty jiných, kteří zorganizují rozdělování.

Jsou jako obrovští ještěři z prehistorických dob. Hrají nezbytnou část v evolučním procesu, ale stejná Síla, která je stvořila, je vymýtí. je na místě si uvědomovat, že ve skutečnosti nikdy nebyli opravdu bohatí: jejich soukromé životy svědčí o tom, že většina z nich byla ve skutečnosti zavřeníhodná a ubohá

Wallace D. Wattles

 

admin

Jmenuji se Martin Martinec a věnuji se především wordpressu a vytváření menších internetových ziskových projektů.

Facebook Twitter YouTube